Genrepedagogik – en modell
”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken en bok som Brattåsskolan arbetat med. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften.

Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben:
genrepedagogikens tre ben